Zápis z jednání Školské komise

01.05.2019

Jednání se uskutečnilo 29. dubna 2019,  hlavní body zapsal pan Marek Smatana. 

1/ Paní starostka je seznámena se situací ve škole, hovořila s paní ředitelkou, má v úmyslu vyřešit tuto situaci co nejdříve. Přítomní rodiče upozornili na nutnost prodloužit pracovní smlouvy stávajícímu personálu nejpozději do června 2019.

2/ Nejbližší krok je zjistit od paní zástupkyně Denisové, zda jí byla udělena pravomoc jednat ve věcech pracovně právních a tedy prodloužit smlouvy stávajícímu personálu, případně přijmout nové zaměstnance. Paní ředitelka dnes při jednání s paní starostkou a zástupci školské komise slíbila, že od 30. 4. 2019 tuto kompetenci udělí paní zástupkyni Denisové.

3/ Byla přislíbena další schůzka s paní starostkou v termínu na konci května pro oboustranné informování o vývoji situace, pravděpodobně v prostorách školy ZŠ Jeremenkova. Jako zprostředkovatel informací mezi paní starostkou a rodiči žáků ZŠ Jeremenkova se nabídl KPZŠ.