O KPZŠ 

Klub Přátel Základní Školy je dobrovolným, občanským spolkem všech, kteří mají rádi ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Jeremenkova. Spolek je partnerem školy a svou činností se snaží přispět k tomu, aby byla místem, na které budou žáci, učitelé i rodiče rádi vzpomínat.

Motto

"Vše ve prospěch dětí" 

Tím se řídíme při užívání finančních prostředků.

Výbor

Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. Je volen Shromážděním delegátů, které tvoří zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd.

  • Pavel Poucha  - předseda výboru
  • Marek Smatana -  místopředseda výboru
  • Petr Dlouhý - pokladník výboru
  • Jitka Koutská
  • ? Bude zvolen

Členství

Roční členský příspěvek ve školním roce 2022/23 je za žáka/rodinu 600 Kč. Jeho úhradou na transparentní bankovní účet 2701240559/2010 se stáváte členy KPZŠ a pomáháte tak realizovat projekty, které vytvářejí dobré vztahy mezi dětmi, rodiči a školou. Při platbě na účet KPZŠ napište prosím do "Zprávy pro příjemce" jméno žáka a třídu. O aktivitách spolku vás budeme informovat - viz sekce Novinky

Účet

Finanční prostředky spravuje výhradně Výbor KPZŠ. Transparentní účet k nahlédnutí zde:

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2701240559

DŮLEŽITÉ: Transparentní účet může shlédnout kdokoli. Pokud zasíláte členský příspěvek na tento účet, jsou vidět údaje: odesílatel, adresát, částka, jméno a třída v poznámce. Provedení platby je chápáno jako souhlas se zpracováním, a tedy i zveřejněním osobních údajů. Více o problematice transparentního účtu v souvislosti s ochranou osobních údajů lze nalézt u Úřadu na ochranu osobních údajů, zde:  (https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=6120&submit.x=6&submit.y=3)

Pokud nechcete pro platbu využít transparentní účet, můžete zaplatit delegátovi své třídy nebo členovi výboru KPZŠ.

Žádost o příspěvek

Žádost o příspěvek a další důležité dokumenty naleznete v Dokumenty ke stažení