Příspěvek žákům z Ukrajiny

22.03.2022

Po dohodě s vedením školy poskytlo KPZŠ svůj transparentní účet 2701240559 / 2010 pro příspěvky pro žáky z Ukrajiny. Abychom Vám zaslání daru co nejvíce usnadnili, můžete využít QR kód (po kliknutí se zvětší) . Částka je nastavena na 500Kč, v bankovní aplikaci ji můžete libovolně změnit. Variabilní symbol je vždy 111. Tyto dary budou vždy po určitém období převedeny škole, aby je využila. Podle informací pana ředitele budou použity na úhradu nákladů na mzdy spojených s paní učitelkou z Ukrajiny a úhradu nákladů spojených se školním stravováním, nebo pobytem ve školní družinu u rodičů těch žáků, kteří požádají o prominutí úplaty.

Jménem školy i KPZŠ všem dárcům děkujeme !